Wszystko o nieruchomościach

Temat: Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim
" />Cześć! No cóż, w teorii szkoła powinna zatrudnić pedagoga specjalnego, a w praktyce - zdobądź program nauczania dla szkół specjalnych, porównaj z programem , który będziesz realizować w danej klasie, weź pod uwagę orzeczenie ucznia, a potem stwórz plan dla danego ucznia wplatając w niego ćwiczenia rewalidacyjne i uwzględnij rodzaje zaburzonych funkcji dziecka. Pamiętaj też, że taki uczeń powinien mieć przyznane dodatkowe godziny nauczania indywidualnego (zapytaj pedagoga szkolnego). Nawiasem mówiąc te godziny bardzo pomagają dziecku, a masz dodatkową kasę. W mojej szkole podstawowej w kl. IV-VI tacy uczniowie mieli dodatkowe 4 godziny ... ucznia (też takie pisałam, ale dla klas I-III) Ze względu na obecność uczniów z upośledzeniami w szkole masowej , moja szkoła zafundowała mi studia podyplomowe - "Integracja z rewalidacją" - polecam....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9036Temat: oceny w nauczaniu zintegrowanym
" />We wrześniu 2005 przeprowadziłyśmy wśród rodziców uczniów I - III ankietę i 95% wypowiedziało się za wprowadzeniem ocen cząstkowych tak, jak w klasach IV- VI. Wcześniej do dzienników wpisywałyśmy ABC.. co dzieci tłymaczyły: szóstka, piątka ...... W zeszyytach i ćwiczeniach stawiałyśmy słoneczka z promyczkami, chmurkami (z komentarzem) i dzieci tak samo sobie tłumaczyły, a rodzice dopytywali "to na jaki stopień dziecko się nauczyło"? na świadectwie pisałam, ze uczeń coś umie bardzo dobrze, dobrze, radzi sobie, radzi z pomocą nauczyciela. Przeciez stopień umiejętnosci uczniów jest różny. Nic na to nie poradzę. Niestety jeszcze...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6177


Temat: Może ktoś wie...
" />Dzięki jk111 za odpowiedź. Ja też prowadzę dziennik. Tematy piszę dość szczegółowo. zaznaczam obecność. W osobnym segregatorze mam indywidualnie dla każdego ucznia wypisane dysfunkcje oraz rodzaje ćwiczeń jakie zaleca ppp. Program terapii mam ogólny dla grup wiekowych od 1 do 3 kl. W klasie I mam 5 uczniów, w II - 3 uczniów, a w III - 8. Dzieci mają bardzo podobne zaburzenia, więc do końca nie wiem czy sensowne jest pisanie programu dla każdego ucznia, skoro jest to terapia grupowa. No i nie wiem, czy jest rozporządzenie, które reguluje tą sprawę. W klasach IV - VI prowadzę podobnie terapię, z tym, że tu zgłosiłam grupy do programu Ortografitti. Dokumentację mam podobną. Jeśli po każdym zajęciu będę zobligowana do napisania notki czego uczeń ... wzór. Znalazłam tylko coś dla uczniów upośledzonych. Jeszcze raz bardzo proszę o wsparcie starszej i wydawałoby się doświadczonej nauczycielki (a pozory jednak mylą
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11191


Temat: TYDZIEŃ MORSKI w Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach
" />Tradycyjnie, jak co roku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pyrzycach organizuje „Tydzień Morski”. Cykl imprez zaplanowanych z tej okazji ma na celu przybliżenie uczniom i rodzicom sylwetki patrona naszej szkoły ... Szkoły. W konkursie wezmą udział uczniowie z klas V wraz z rodzicami, którzy zostali wyłonieni w drodze eliminacji klasowych. Uczniowie naszej szkoły w ciągu całego tygodnia odwiedzą Izbę Morską i obejrzą ekspozycje plakatów o tematyce morskiej, pogłębią swoje wiadomości o historii i tradycji szkoły. Impreza rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i rodziców. Serdecznie zapraszamy. Program obchodów Tygodnia Morskiego: 21 listopada 2005 r. informacje o Tygodniu Morskim w szkole, klasy I-III w ciągu całego tygodnia odwiedzą Izbę Morską, przydział zadań dla klas V i VI: klasa V – tablica chronologiczna dotycząca życia Leonida Teligi, klasa VI – tablica chronologiczna dotycząca historii szkoły. 22 listopada 2005 r. ekspozycja plakatów o tematyce morskiej (korytarz szkolny I piętro), w klasach I-III przeprowadzone będą zajęcia poświęcone ... udział wyłonieni w drodze eliminacji klasowych uczniowie z klas V wraz z rodzicami. 25 listopada 2005 r. Chrzty Morskie klasy I – godz. 9.00 klasy IV – godz. 10.30 Andrzejkowy bal u Neptuna klasy I – godz. 14.30 – 16.00 klasy IV – godz. 16.30 – 18.30 Przez cały tydzień wszystkie klasy ćwiczą hymn szkoły. żródło: www.pyrzyce.um.gov.pl
Źródło: forum.pyrzyce.biz/viewtopic.php?t=3324


Temat: PSO j.angielski kl.1-3, kryteria oceniania
" />Przedmiotowy system oceniania tworzymy w oparciu o Statut Szkoły oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujące w danej placówce. Ocenianie dzieci w klasach I-III (tzw. etap wczesnoszkolny,I etap edukacyjny, kształcenie zintegrowane) różni się od oceniania w klasach IV-VI (tzw. II etap edukacyjny). PSO tworzymy również w oparciu o podręcznik oraz program nauczania odpowiadający wymogom reformy oświaty (Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i ... cechy jak: zasadę komplementarności, spiralny przebieg procesu nauczania, elastyczność selekcji i gradacji materiału, stosowanie podejścia holistycznego, stosowanie strategii ludycznej, stosowanie form pracy zorientowanych na rozwijanie indywidualnej aktywności ucznia, rozwijanie umiejętności współpracy ... treści nauczania (kategorie pojęciowe, funkcjonalne, gramatyczne, tematykę). Następnie zawieramy przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie umiejętności receptywnych (słuchanie, czytanie) oraz produktywnych (mówienie, pisanie). Dobry program podaje nauczycielom wskazówki co do form kontroli, technik testowania, sposobów gromadzenia informacji (przykładowe karty obserwacji ucznia, karty samooceny). W klasach I-III proponuje się ocenianie opisowe. Na I semestr oraz koniec roku można w arkuszach ocen oraz na świadectwach zamieścić krótką informację w jakim stopniu uczeń opanował wiadomości oraz umiejętności z języka angielskiego w danej klasie. Można dodać informacje dodatkowe mające na celu zmotywowanie np. chętnie wykonuje prace plastyczne, angażuje się w pracę w zespołach, jest skupiony w trakcie ćwiczeń indywidualnych, potrafi wyrecytować ...(tytuł wierszyka), potrafi zaśpiewać ...(tytuł piosenki), systematycznie odrabia prace domowe itp. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłam. Ola...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9616


Temat: przykładowy plan pracy z dzieckiem-ped.wych.
" />Indywidualny program pracy terapeutyczno- wychowawczej z uczniem klasy IV szkoły Z uwagi na coraz częsciej pojawiającą się potrzebę indywidualnego podejścia do ucznia postanowiłam napisać program pracy terapeutyczno- wychowawczej z jednym z moich wychowanków, który zdaje sie mieć ogromne problemy nie tylko z przystosowaniem się do ram szkoły, ale też z odnalezieniem sie w grupie uczniów, z którymi uczęszcza do jednej klasy. Indywidualny program pracy terapeutyczno- wychowawczej z uczniem klasyIV szkoły podstawowej Okres od września 2005 do maja 2006 roku. Dla: Rafała Data ur. 13. 02. 1995r. Opiekunowie: rodziceX i Y Z Szkoła: Zespół Szkółw Łabiszynie Klasa: IV Wychowawca: JoannaDrangowska Mocne strony ucznia. Rafał bardzo lubi komputery, dużo onich wie, zna się na ich funkcjonowaniu. Zbiera czasopisma komputerowe, zktórych dowiaduje się mnóstwa szczegółów interesujących ... pomocą nauczyciela potraficałkiem dobrze radzić sobie z zadaniami matematycznymi. Jeśli poświęci mu siętrochę czasu na wytłumaczenie ćwiczenia, udaje mu się zdobyć dobre oceny z tegoprzedmiotu. Lubi uczyć się języka angielskiego.Być może ... działać i czuć się potrzebny,choć nie potrafi tego powiedzieć. Słabe strony ucznia. Rafał jest często apatyczny,wyłączony, nie zwraca uwagi na to, co dzieje się dokoła niego. Na zaczepkireaguje agresją słowną bądź ... z nauką. Sytuacja rodzinna niestwarza warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia. Diagnoza środowiskowa. Rafał jest uczniem klasy czwartejszkoły podstawowej. Mieszka poza miejscem, w którym znajduje się szkoła, więccodziennie dojeżdża do szkoły autobusem szkolnym. Ma starszego o trzy latabrata, który uczęszcza do I klasy gimnazjum w tym samym budynku. Rafał pochodziz tzw. pełnej rodziny, jednaj jego ojciec od trzech lat mieszka ... przeważnie w rysunkach, które są czasemzatrważające, ale też bardzo dobrze wykonane. Na lekcjach najczęściej jestapatyczny, nieobecny myślami, zatopiony w rysowaniu. Rzadko kiedy pracuje wrównym tempie z innymi uczniami. Matka chłopca była...
Źródło: sledzik.webh.pl/ped/viewtopic.php?t=63


Temat: Centymetry i czasowniki nie dla maluchów
" />Centymetry i czasowniki nie dla maluchów 2007-10-17 Wyleciały milimetry, zamiana metrów na centymetry, pisemne dzielenie, mnożenie, prawie cała ortografia i cała gramatyka. Tymczasem ćwiczenia do klasy IV zaczynają się od... powtórki gramatyki! Nauczyciele protestują przeciw zmienionej tydzień przed początkiem roku szkolnego podstawie programowej dla nauczania początkowego - Właściwe całą III klasę mogę już teraz spokojnie puścić na wakacje - mówi Ewa Adamczyk, nauczycielka nauczania początkowego w krakowskiej podstawówce nr 85. Wszystko, czego zgodnie z nową podstawą programową powinna nauczyć dzieci w ciągu trzech lat, przerobiła ze swoimi uczniami w dwa lata, gdy ... uczniów. Na przykład w klasach I-III nie ma w ogóle gramatyki, a ćwiczenia do IV klasy rozpoczynają się od pytania: "Co już wiesz o czasowniku?". Jak mam je przerabiać z uczniami, którzy zgodnie z nową podstawą pojęcie "czasownik" powinni pierwszy raz usłyszeć dopiero w IV klasie ? - pyta Anna Dyszy-Kasprzycka, ucząca języka polskiego w klasach IV-VI. Nauczyciele alarmują, że brak podstaw ... to przekazać, skoro takie pojęcia jak czasownik, rzeczownik i przymiotnik w nowej podstawie nie istnieją ? - pyta ucząca klasy I-III w podstawówce nr 85 Anna Kras. Co to za kreseczki? ... ma w ogóle. - Dzieciaki patrzą na linijki i pytają: "Proszę pani, a co to są te drobne kreseczki?". Mam im powiedzieć: "Dowiecie się kochani w IV klasie?"- ironizuje Adamczyk. - ... skoro mama w sklepie wydaje znacznie więcej. Trudno też nie uczyć o procentach [te wyleciały z matematyki w kl. IV-VI - przyp. red.], skoro wokół same promocje. To tańsze o 10, ... na którym chcą prosić ich o zgodę, by uczyli według starych zasad. Oceniać muszą jednak według nowych. Uczniom, którzy nie przyswoją gramatyki czy operacji zamiany miar, ale opanują wszystko, co jest ... ministrem dwa tygodnie przed końcem wakacji. Nic nie mogłem z tym zrobić - tłumaczy minister edukacji Ryszard Legutko. Przyznaje, że protesty przeciw nowej podstawie programowej, zwłaszcza tej dla klas I-III w...
Źródło: niezwykla-kraina.pl/forum/viewtopic.php?t=2654


Temat: 99 RZUT JUDO
Joanny Dukiewicz (klasy V,VI) jury oceniło najwyżej. Marianna Mąder i Otylia Cebula wygrały w kategorii gimnazjum. Do konkursu zgłoszono również makiety. W tej kategorii wyróżniono dwie prace zbiorowe. Iza Sochacka i Karolina Janiec wykonały najładniejszą makietę spośród uczniów szkoły podstawowej, a Dobromir Charlęża i Radek Bogucki wykonali makietę, która wygrała wśród uczniów gimnazjum. Specjalną nagrodę otrzymał Marek Prorok za płaskorzeźbę. Nagrody wręczali ... specjalnie przygotowanej wystawie, która stanowiła doskonałą oprawę plastyczną spotkań. Rekordzista Dolnego Śląska - Michał Szczepański (na pierwszym planie) Rafał Kubacki Wspólne ćwiczenia z Mistrzami Szczególne podziękowania za organizowanie spotkań z mistrzami...
Źródło: zlotystok.net/forum/viewtopic.php?t=33


Temat: Ocena niedostateczna z promocją do kolejnej klasy
mam pytanie gdzie mogę poczytać na temat zasad dopuszczenia bądz niedopuszczenia do egzaminu poprawkowego? Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 z póź zm: § 21. 1. Począwszy od klasy IV szkoły ... egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń ... sporządza się protokół zawierający w szczególności: 1) skład komisji; 2) termin egzaminu poprawkowego; 3) pytania egzaminacyjne; 4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego ... 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. Czy każdy uczeń mający dwie ndst na koniec może podejsc do poprawki czy też są jakieś podstawy by ... zdawać dwie poprawki a dyrektor później prosi o uzupełnienie dokumentacji). Rada rozpatrzy twoją prośbę; decyzja zostanie podjęta poprzez przegłosuje zwykłą większością głosów. Kiedy, w jaki sposób i kto powinien ucznia czy...
Źródło: prawa-ucznia.pl/forum/viewtopic.php?t=374


Temat: Time management
... przed wyjściem? Zobacz ile jest możliwości IV. Uniknij korków! Jeśli mieszkasz w mieście to zdajesz sobie pewnie sprawę z tego ile to czasu tracisz tkwiąc rano w korku w czasie drogi...
Źródło: grmg.pl/forum/viewtopic.php?t=4981


Temat: INFORMATYKA- podział na grupy
" />Dzięki, już znalazłam. od 1 września: § 6. 1. W klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ... obowiązkowy: 1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej - w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4, 2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych - w oddziałach i w zespołach międzyoddziałowych liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić przede wszystkim stopień znajomości języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 4, 3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4, 4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, z zastrzeżeniem ust. 4, 5) w przypadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w ... ogólnokształcącym, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i liceum ogólnokształcącym, liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w zespołach, w tym w zespołach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów. 3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. W szkole ... ust. 2, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa powinna liczyć nie mniej niż 5 uczniów. 5. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, z tym że w zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej ... których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej - oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, dopuszcza się tworzenie grup...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10710