Wszystko o nieruchomościach

Temat: : Języki obce !!!
na przykład klasę 24 osobową.Nie można jej podzielic bo brakuje 1 dziecka.Gdybym chciała, aby każde dziecko przeczytało choć po 2 zdania z czytanki na nic innego nie starczy mi już czasu.. Problemem jest też kontrola zapisu zadań domowych oraz ćwiczenie wymowy nowych słówek.Tych problemów natury technicznej jest sporo.Po prostu nie starcza czasu dla każdego dziecka na indywidualne podejście do różnych przecież możliwości językowych uczniów.Chciałabym też, aby jakiś autorytet z dziedziny dydaktyki nauczania polecił mi podręcznik jaki mogę wprowadzić do klasy integracyjnej, gdzie muszę uczyć angielskiego dzieci z upośledzeniem umysłowym a do tego niewidome ... zdaniem to jest równanie szans edukacyjnych bo moim nie.Dla tych dzieci o wiele lepiej byłoby mieć o 1 godzinę więcej rewalidacji czy polskiego.I one o tym wiedzą a wy?
Źródło: isp.org.pl/podstawa/forum/viewtopic.php?t=145Temat: Praca dyd-wyw w grupach int.
Kształcenie integracyjne Teoretyczną podstawą jest teoria Marii Montessori Główne założenia: -każde dziecko rozwija się w swoim tempie -motorem są zainteresowania dziecka -nauczyciel musi podążać za dzieckiem Organizacja: -czas trwania pracy przedszkola 6 h -GRUPA powinna liczyć 16-20 dzieci w tym od 3 do 5 osób niepełnosprawnych, w grupach przedszkolnych powinny być dzieci z różnym rodzajem niepełnosprawności. Dzieci niepełnosprawne starsze o 2-3 lata od dzieci pełnosprawnych -2 posiłki Budynek | przestrzeń: -brak barier architektonicznych -budynek poszerzony (drzwi i korytarze) -pomieszczenia mają zorganizowane kąciki gdzie znajdują się meble i zabawki w zasięgu ręki dziecka Program realizowany: -autorskie programy tworzone z uwzględnieniem ramowego programu wychowania przedszkolnego -dla dzieci niepełnosprawnych są realizowane specjalne programy rewidacyjne Kadra: -2 nauczycieli: -wiodący- ze specjalnością przedszkolną -wspomagający- osoba, która ma bardzo dobrą ... cały czas na terenie przedszkola, włącza się w to, co się dzieje w przedszkolu. Rodzic powinien być do dyspozycji także innych dzieci a nie tylko swojego. Co decyduje o bezstresowości wychowanka w przedszkolu integracyjnym? - brak leżakowania - brak konieczności ( przymusu) jedzenia - brak przymusu uczestniczenia w zajęciach - pobyt razem z rodzicami w okresie adaptacyjnym SZKOŁY 1-3 (liczebność ta sama, nauczycieli 2) -brak barier architektonicznych -sygnalizacja świetlna- dla osób niesłyszących i dźwiękowa dla niewidomych Program: Obowiązujący dla całej klasy, dla dzieci poniżej normy program jest modyfikowany. Wprowadzone są tygodniowe plany zajęć. Treści i tematy są te same, ale zadania są według możliwości. Nie daje 100% gwarancji, że notatki są dobre ponieważ to jest wyłapane z ćwiczeń a nie przepisane z referatu. Jeśli...
Źródło: pedagogikabloka.fora.pl/a/a,212.html


Temat: Praca dyd-wyw w grupach int.- MASAKRA
1)nauczyciel pracujący w systemie integracyjnym musi być pedagogiem specjalnym p 2)deklaracja która w całości poświęcona jest niepełnosprawnym to deklaracja madrycka p 3)wszystkie dzieci niepełnosprawne mogą być objęte edukacja integracyjna F 4)Teoretyczną podstawą ....(tu coś) w szkołach integracyjnych jest zabawa F 5)schematy dotykowe pomagają niewidomym w orientacji przestrzennej p 6)tylko rodzice dzieci niepelnosprawnych moga uczestniczyc w dniach adaptacyjnych w przedszkou integracyjnym p 7)pomoc rodzinom dzieci niepelnosprawnych jest udzielana w sposób doraźny f u wszystkiich dzieci uposledzonych umyslowo wystepuja zaburzenia mowy p 9) u dzieci przewlekle chorych wystepuja zaburzenia ukladu nerwowego p 10)U osób głuchych utrudniona jest wyższa analiza i synteza oraz abstrahowanie. P 11)celem kazdego z cwiczen prowadzonego metoda dennisona jest równowazenie (CHYBA TRZECH WYMIARÓW) p 12) cwiczenia lateralne prowadza do zmniejszenie stresu f 13) metoda Marii Montessori(ruchu rozwijajacego) oparta jest na ruchu naturalnym f 14)jednym z cwiczen ruchu rozwijajacego sa ćwiczenia energetyzujące f 15)podstawa tworzenia przedszkoli integracyjnch jest metoda M. Montessori 16) w całości poswięcona edukacji osob niepełnosprawnych jest deklaracja z solomonki (czy cos takiego;p) F 17).w metodzie dobrego startu piosenka jest wykorzystywana do urozmaicenia zajęć f 18)cwiczenia wzrokowo-sluchowo ruchowe to cwiczenia w Metodzie Dobrego startu p 19)cwiczenia orientacyjno porzadkowe naleza do zajec wstepnych Metody dobrego startu p 20)zalozeniem metody dobrego startu jest jednoczesne rozwijanie koordynacji ruchowo wzrokowo sluchowej( integracji percepcyjno motorycznej) P 21) nie kazy rodzic dochodzi do etapu konstruktywnego postrzegania niepwlnosprawnosci dziecka( nie jestem pewna czy to na 100 % tak brzmialo) p 22) w ćwiczeniach naprzemiennych występują na przemian ćwiczenia relaksujące i .... F 23) rodzice tylko niepełnosprawnych dzieci mogą przebywać w przedszkolu w okresie adaptacyjnym f 24)w metodzie dobrego startu występują ćwiczenia orientacyjno-porządkowe p 25) w metodzie dobrego startu występują ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe p 26) rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymują pomoc doraźną od poradni specjalistycznych f 27)okres konstruktywnego przystosowania się( oznacza to, że rodzice całkowicie przystosowali się,szukają specjalistów ku rewalidacji i doświadczają pozytywnych emocji) przechodzą wszyscy rodzice dzieci niepełnosprawnych. 2.nauczyciel pracujacy z dziecmi niepełnosprawnymi powinien posiadać dlugi staz pracy F 29) do przedszkoli integracyjnych moga uczeszczac tylko te dzieci ktore przekroczyly ustaloną norme inteligencji p 30) cwiczenia naprzemienne polegaja na naprzemiennym stosowaniu cwiczen relaksujacych i aktywizujących F 31) swiadectwo opisowe zawiera tylko zakres opanowania wiadomości f 32) pobyt rodzicow w przedszkolu integracyjnym dotyczy wszystkich rodzicow p 33) w metodzie dobrego startu w zajeciach wprowadzajacych wystepuja cwiczenia jezykowe p 34) egocentryzm jest cecha osobowosci (czegos tam) f 35) kazda klasa w ktorej jest dziecko niepełnosprawne jest klasa integracyjna p 36) pojawienie się dziecka niepełnosprawnego dezorganizuje życie rodzinne p 37) Tygodniowy plan zajęć w klasie integracyjnej przygotowywany jest dla każdego ucznia tej klasy p 3 zajęcia prowadzone metodą Dennisona zawsze rozpoczynają się stałym zestawem ćwiczeń chyba f 39). teoretyczną podstawą przedszkola integracyjnego (???) jest teoria Marii Montesori P 40) nauka piosenki występuje na etapie zajęć właściwych (coś w tym stylu chyba) F 41)Osoby z upośledzeniem w stopniu lekknim bardzo dobrze mają rozwinięty proces spostrzegania f 42) Ćwiczenia metodą Dennisona rozwijają korę mózgową (coś takiego) f 43) Zalozenia palnu tygodniowego sa przeznaczone rowniez dla rodzicow jako godziny...
Źródło: pedagogikabloka.fora.pl/a/a,223.html


Temat: Grupa druga - zagadnienia do egzaminu
Agnieszka Górka III PPiW Gr. II Drama – ćwiczenia, gry i zabawy dramowe Słowo drama pochodzi od języka greckiego i oznacza działanie, akcję. Współcześnie dramę, rozumiemy jako sztukę teatralną, dramat, natomiast ... emocje i wyobraźnię. Drama umożliwia poznanie danego tematu, przez wchodzenie w role, identyfikowanie się z innymi osobami. Dzięki dramatyzacji dziecko ma możliwość naśladownictwa i zabawy. Jest to metoda dydaktyczno - wychowawcza, wykorzystywana w celu rozwijania osobowości dziecka, ale także służy pomocy w realizowaniu treści nauczania poszczególnych obszarów edukacji. Aby mówić o dramie, zastanówmy się czym tak naprawdę jest gra dramatyczna. Gra dramatyczna, jest to zespół technik teatralnych, wykorzystywanych w celach edukacyjnych, jest to uczenie się dziecka przez doświadczenie. Gra dramatyczna nie tylko uczy samodzielności myślenia i działania, rozwija wyobraźnię dziecka, ale i umożliwia współpracę w grupie. Pomaga dziecku także kształtować swój język. Wszystkie ćwiczenia i występy w rolach, podporządkowane są odpowiednim celom dydaktyczno – wychowawczym. Wprowadzając ćwiczenia dramowe musimy pamiętać, że oprócz odgrywania ról, ważna jest integracja grupy. A dziedzic uważa, że ważnymi i mocnymi stronami dramy są atrakcyjność oraz efektywność. Dzięki temu, że drama jest atrakcyjna, dzieci bardzo angażują się w wykonywane role, są zaciekawione, występuje u nich stan napięcia. Dzięki grze dramowej dziecko czuje, że znajduje się w innym świecie, pełnym iluzji i magii, ale także zdobywa doświadczenia, które ułatwią mu odnalezienie się w rzeczywistości. Jeśli drama jest dobrze przygotowana przez nauczyciela, ciekawi uczniów i motywuje do aktywności. Kiedy chcemy np. wytłumaczyć dziecku kto to jest niewidomy, możemy to zrobić nie tylko za pomocą słów, ale także za pomocą takiego ćwiczenia, gdzie każemy dziecku zamknąć oczy, wyjść z klasy i dojść do jakiegoś miejsca. Wtedy dziecku łatwiej jest wyobrazić sobie co znaczy fakt, że ktoś jest niewidomy. Gra dramowa różni się od inscenizacji tym, że dzieci występują w niej bez scenariusza, jednak muszą się wczuć w odgrywaną rolę za pomocą własnej wyobraźni i fantazji. Aby dojść do dramy właściwej musimy przejść kilka etapów: 1. Proste doświadczenia, wyprawki dramatyczne, ćwiczenia dramowe, gry, inne formy artystyczne, 2. Gry dramowe 3. Teatr 4. Drama właściwa Przez ćwiczenia bogacimy wyobraźnię dziecka, która jest dziecku niezbędna do funkcjonowania zarówno w szkole, jak i w domu. 1. Proste doświadczenia – rozwijają wrażliwość zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu, refleks, wyobraźnię. Ćwiczenia, które temu sprzyjają to słuchanie odgłosów i dźwięków z otoczenia, i tych które może wytworzyć sam nauczyciel. Ćwiczenia te polegają na usłyszeniu dźwięku i próbie zapamiętania kolejności dźwięków. Innym ćwiczeniem może być słuchanie list przebojów, gdzie dzieci dodatkowo naśladują mimikę twarzy, ruchy i gesty wykonawców. Jeśli chodzi o wrażenia słuchowe, to mamy tu ćwiczenia, gdzie dzieci tworzą krótkie melodie oparte na dźwiękach, z wykorzystaniem ruchu i mimiki. Wrażliwość wzrokowa kształtuje się przez ćwiczenia takie jak obserwacje i zapamiętywanie przedmiotów, które dziecko zobaczyło, w odpowiedniej kolejności. Wprawki dramatyczne- to wykorzystywanie doświadczeń, w celu pobudzania wyobraźni. Mamy tu ćwiczenia językowe prezentujące osobę zdziwioną, zdenerwowaną i ćwiczenia pokazujące pewne gesty poprzez mimikę twarzy(radość, strach, złość). Ćwiczenia dramowe – mamy tu ćw. takie jak zmienianie zakończenia opowiadania, wywiady, pracę w parach, gdzie uczniowie próbują się do czegoś przekonać, zmiana zakończeń utworów literackich ze smutnych, na takie z optymistycznym zakończeniem. Gry i zabawy – sprzyjają integracji i aktywności dziecka, rozwijają wyobraźnie. Przykładem mogą być gry z piłką, balonem, mogą to być zabawy w dom, szpital, i przebieranie się Inne formy artystyczne – rozwijają dziecko w zakresie muzyki, ruchu i słowa. Może tu być pisanie tekstów bajek, opowiadań, wierszy, baśni, malowanie, taniec, śpiew, fotografowanie, rzeźbienie. 2. Gry dramowe – to wchodzenie w role innych ludzi, zwierząt, roślin, stając się przerażonym zwierzęciem, złamanym drzewem. Dzieci mają określony temat i same na podstawie ... improwizację, stosowanie symbolu, cienie, rytm. Głównym sposobem działania w dramie jest bycie w roli. Dziecko odgrywając pewne sceny musi wczuć się w swoją rolę, przeżywać ją. Można wczuwać się w role zwierząt, ludzi, itp. Częstym sposobem pracy w roli jest wywiad. Może być prowadzony w grupach dwu-osobowych, bądź w zespołach. Technika ta sprzyja rozwojowi krytycznego i twórczego myślenia. Ćwiczenia pantomimiczne dotyczą pracy ... przyjęciu przez ucznia określonej pozy i zastygnięcia w bezruchu. Inną techniką dramową jest rysunek, który dotyczy bohaterów literackich, i przedmiotów z wyobraźni dziecka. Drama powinna być więc wykorzystywana na wielu zajęciach w szkole, ponieważ daje możliwość lepszego poznania, dziecko poznaje nie tylko rzeczywistość, ale i świat pełen fantazji. Dzięki wchodzeniu w role, uczymy się pewnych zachowań, naśladujemy, wykorzystując gesty i mimikę twarzy...
Źródło: forumppiw.fora.pl/a/a,492.html


Temat: semianaria- organizacj
Wrocławski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących Sportem niepełnosprawnych na arenie międzynarodowej zajmują się przede wszystkim: - Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski (IPC), - IPC tenis stołowy, - IPC lekka atletyka, - IPC szermierka ... (ISMWSF), - Międzynarodowy Związek Sportu Niewidomych (IBSA), - Międzynarodowy Związek Sportu i Rekreacji Osób z Porażeniem Mózgowym (CO-ISRA),
Źródło: amfizjo.fora.pl/a/a,848.html


Temat: Kolokwium u Szabały..;p
zakresu utrwalania szczegółów pisma: 1. ćwiczenia dokłądności spostrzegania liter i ich połączeń 2. ćwiczenia analizy i syntezy liter oraz utrwalania zapisu ich kształtu i połączenia. 3. ćwiczenia utrwalacjące sposób zapisu w postaci pisania z patzreniem i z zamkniętymi oczami, zarówno liter, jak i ich połączeń oraz całych wyrazów ( pismo bezwzrokowe) 20. Ćwiczenia bezpośrednio i pośrdenio przygotowujące do nauki czytania i pisania. pośrednio : 1. mowy 2. oddechowe i artykulacyjne 3. rozwijające słuch fonematyczny 4. analizy i syntezy słuchowej 5. analizy i syntezy dotykowej bezpośrdenio : 1. lokalizacja punktów na sześcipunkcie 2. ćwiczenia na drewnianych listwach i piórnikach 3. praca z tabliczką brajlowską 4. ćwiczenia pisania na maszynie 21. Ćwiczenia orientacyjno - przygotowawcze do pracy z tabliczką. Są to ćwiczenia kształtujące dotyk, usprawniające ręce a w szczególności drobne ruchy palców. Ćwiczenia : zapoznające z ilością punktów na sześciopunkcie poprzez odwzorowywanie ich układu i wykonywanie kombinacji wraz z odczytywaniem punktów ćwiczenia wrażliwości dotykowej i prawidłowego nacisku ... 39. Trudności dzieci niewidomych w przyswajaniu treści geometrycznych. • Mylą figury geometryczne, np. kwadrat i prostokąt • Mają problemy z mierzeniem ( podziały na linijkach są dla nich mało dostępne ) • Problemy z...
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,524.html