Wszystko o nieruchomościach

Temat: Wynik rtg klatki piersiowej
Co to jest poza sercowo zrost przeponowo - osierdziowy? lub opłucny
Źródło: commed.pl/viewtopic.php?t=10715